Danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà của Giải thưởng thương hiệu sức khỏe và sức khỏe Malaysia 2017.

Antabax và nhà sinh học nổi lên như người chiến thắng trong Danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà của Giải thưởng thương hiệu sức khỏe và sức khỏe Malaysia 2017.

Giải thưởng Thương hiệu Sức khỏe & Sức khỏe Malaysia 2017 do Sin Chew Daily và Life Magazine phối hợp tổ chức với ban giám khảo do Tổng thư ký Bộ Y tế Malaysia chủ trì, Datuk Seri Chen Chaw Min, được Bộ Y tế Malaysia công nhận, Malaysia Hội Y tế, Hiệp hội Dinh dưỡng Malaysia, Hiệp hội Thương hiệu Malaysia, Hiệp hội Y khoa Trung Quốc Malaysia và Hiệp hội Dược phẩm Malaysia.

Ban giám khảo từ các tổ chức tương ứng được chọn
Kem chống khuẩn kháng khuẩn Antabax
Antabax kháng khuẩn làm sạch khăn lau
chất rửa chén nhà sinh học
là đại diện nổi bật của danh mục sản phẩm của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *